Minotaurus


theseus en minotaurus
Theseus doodt de Minotaurus
Minotaurus (Μινώταυρος, ὁ Μίνω ταῦρος, monster uit de griekse mythologie, zoon van Minos' gemalin Pasiphaë en een door Poseidon gezonden stier. De M. werd door Minos opgesloten in het door Daedalus gebouwde labyrinth, waar hem iedere negen jaar - volgens anderen iedere drie of zelfs elk jaar - zeven atheense meisjes en zeven atheense jongens werden geofferd, totdat Theseus hem doodde met behulp van Ariadne.

In de beeldende kunst werd de M. meestal voorgesteld als een man met een stierekop. De strijd tussen Theseus en de M. vinden we zeer dikwijls afgebeeld, zowel op vaatwerk en muurschilderingen, als op metopen en sarcofagen.

Lit. W. Helbig (Roscher 2, 3004-3011). F. Poland (PRE 15, 1927-1934). A. Rumpf (EAA 5, 104v). [Schouten]


mythen