Iacchus

Demeter,Iacchus/Triptolemus,KoreIacchus (Ἴακχος), griekse godheid vereerd in de mysteriën van Eleusis en bij de attische Lenaeën. I., die vermoedelijk een petsonificatie was van de rituele vreugderoep Ἴακχε, werd beschouwd als een zoon van Zeus en Demeter, van Persephone of van Dionysus, soms ook als de bruidegom van Persephone. Vooral in de literatuur wordt hij gewoonlijk zonder meer met Dionysus-Bacchus geïdentifeceerd.

Het beeld van I. werd meegedragen in de processie van Athene naar Eleusis bij de viering van de grote mysteriën in de maand Boëdromion. Buiten Attica schijnt de god geen eredienst te hebben gehad.

Lit. O. Höfer (Roscher 2, 1-11). O. Kern (PRE 9, 613-622). [Nuchelmans]mythen