Palinurus

Palinurus, legendarische stuurman van de Trojaan Aeneas. Volgens Vergilius' Aeneis (5,835-871; 6,337-383) viel P. tijdens de vaart van Sicilië naar Italië door slaap overmand in zee, werd na drie dagen rondgedreven te hebben op de kust van Lucanië geworpen, door de barbaarse kustbewoners gedood en onbegraven achtergelaten. Volgens de overlevering was kaap Palinurum ten zuiden van Velia naar P. genoemd, omdat de Lucaniërs hem daar tenslotte begraven zouden hebben nadat als straf de pest onder hen was uitgebroken. [Nuchelmans]


mythen