Aesculapius

beeldAesculapius, romeinse naam voor de griekse god Asclepius. Vanuit de tempel te Epidaurus werd in 293 de cultus van A. naar Rome overgebracht, toen naar aanleiding van een pest de heilige slang (personificatie van de godheid) door een gezantschap uit Epidaurus werd gehaald. Het is het eerste voorbeeld van onmiddellijke ontlening uit Griekenland zelf (vgl. Livius 10, 47, 7; Ovidius, Metamorfosen 15, 622-745; Valerius Maximus 1, 8, 2). Livius vermeldt dat de overbrenging op grond van de Sibyllijnse boeken plaats vond. De tempel van A. op het Tiber-eiland werd in 291 ingewijd. Waarschijnlijk waren hier griekse priesters. Het hele tempelbedrijf was georganiseerd als te Epidaurus. Ook in Rome hield men slangen en honden, ook in Rome werd de incubatie toegepast. Naast A. vinden wij in de votiefinscripties de godin Hygia, daarnaast vooral sedert 180 vC ook Salus. Ook in de keizertijd werd A. vereerd, o.a. als A. castrorum bij het leger. Cultusplaatsen van A. treft men ook bij geneeskrachtige bronnen aan.


Lit. G. Wissowa (Roscher 4, 295). Id., Religion und Kultus der Römer² (München 1912) 306-309. E. J. en L. Edelstein, Asclepius (Baltimore 1945). [Bartelink]


Lijst van Namen