Sarpedon

Sarpedon (Σαρπηδών), legendarische zoon van Zeus en Laodamia, met zijn neef Glaucus aanvoerder van de Lyciërs in de trojaanse oorlog. Strijdend aan de zijde der Trojanen is hij bij Homerus een van de op de voorgrond tredende helden; in Ilias 12,101vv lezen we hoe hij een aanval leidt op het griekse kamp en de eerste bres slaat. Door Patroclus werd hij gedood (Ilias 16,419-526), waarna zijn lichaam door Hypnos en Thanatos voor de begrafenis naar Lycië werd gebracht. In de latere overlevering trad S. op als een zoon van Zeus en Europa, die afkomstig was van Kreta en na een meningsverschil met Minos naar Lycië gegaan zou zijn. Mogelijk schuilen achter dit verhaal historische relaties tussen Kreta en Lycië. De beeldende kunstenaars schijnen vooral geboeid te zijn geweest door de scène met Hypnos en Thanatos; we vinden deze o.m. uitgebeeld op kraters in het Metropolitan Museum in New York en in het Louvre en op een schaal in het British Museum. Hiernaast een afbeelding van de dode Sarpedon met Hypnos en Thanatos op een lecythus uit ca. 470 vC (Brits Museum).

Lit. O. Immisch (Roscher 4, 389-413). P. Zwicker (PRE 2A, 35-47). [Schouten]


mythen