Patroclus


Achilles verbindt de wond van Patroclus
Patroclus (Πάτροκλος, episch ook Πατροκλέης), legendarische zoon van Menoetius en Sthenele, afkomstig uit het locrische Opus, vanwaar hij moest vluchten, toen hij een van zijn kameraden had gedood. Hij zocht zijn toevlucht in Phthia bij Peleus, waar hij gastvrij werd opgenomen en de beste vriend werd van Achilles, als wiens wapenbroeder hij aan de strijd tegen Troje deelnam. Hij behoorde daar tot de belangrijkste griekse helden en muntte niet alieen uit door dapperheid maar ook door goedheid en fijngevoeligheid. Samen met Achilles trok hij zich uit het gevecht terug, toen Agamemnon Briseïs niet aan Achilles wilde afstaan.

Maar toen de Grieken zich als gevolg hiervan op de rand van de nederlaag bevonden, begaf hij zich, gekleed in Achillew wapenrusting, weer in de strijd en dreef de Trojanen terug tot aan de muren van hun stad, waarna hij echter door Hector werd gedood. Deze maakte ook zijn wapenrusting buit; zijn lichaam bleef na harde strijd in handen van de Grieken. Patroclus' dood was voor Achilles aanleiding weer aan de strijd deel te nemen, in de eerste plaats om zijn vriend te wreken. Homerus tekent P. met bijzondere sympathie.

Onder de griekse beeldende kunstenaars die zich met de boeiende figuur van P. hebben beziggehouden, verdienen vooral de vazenschilders vermelding. Op de binnenkant van een schaal van Duris in Wenen zien we P. ten strijde trekken; op een schaal van Sosias in Berlijn wordt hij door Achilles verbonden; een kylix van Execias in München geeft de strijd om zijn lijk weer. Op hetzelfde thema heeft de z.g. Pasquino-groep te Rome betrekking: Menelaüs met het lichaam van P. Ook op pompejaanse muurschilderingen wordt P. dikwijls afgebeeld, zo onder meer bij de wegvoering van Briseïs en samen met een lierspelende Achilles.

Lit. E. Wüst (PRE 18, 2282-2288). P. Weizsäcker (Roscher 3, 1691-1712). E. Guerrini (EAA 5, 990-992).


mythen