Phthia

kaartPhthia (Φθίη), bij Homerus naam van de landstreek waar de Myrmidoniërs woonden, kern van het gebied waarover Peleus, Achilles en Neoptolemus heersten. Die lag volgens de Ilias (23, 141-151) in het dal van de Spercheus. Het is niet uitgesloten dat ook het later Achaia Phthiotis geheten deel van Thessalië tot P. behoorde. Volgens Ilias 2, 681-685 namen de bewoners van Achaia, Hellas en P. onder leiding van Achilles met 50 schepen deel aan de trojaanse oorlog.


Lit. E. Bernert (PRE 20, 949-958). [Nuchelmans]


Kaart