Atalanta

vaasHet is niet zeker wie de ouders van Atalanta zijn. Een mogelijkheid is de Boeotische koning Schoeneus. Door haar vader werd zij te vondeling gelegd, omdat hij geen dochter wilde. Zij werd door een berin gezoogd. Toen ze ouder werd, bracht ze haar tijd door met jagers en was ze snel de beste van hen. Ze hield van jagen en en er was geen plaats voor een man in haar leven. Ze kreeg ook een orakel dat haar huwelijk in een ramap zou eindigen. Ze had geen prblemen om haar maagdelijkheid te verdedigen. Toen de centauren Rhoecus en Hylaeus haar te schaken, doodde zij hen snel met haar pijlen.

Zij wilde zich ook bij de Argonauten aansluiten, maar Jason vond het niet onverstandig om vrouwen in de bemanning te hebben, uit angst voor problemen zoals die zouden gebeuren bij de berejacht.

Zij was ook de eerste die de beer raakte bij de Jacht op de Calydonische Beer. Haar bijdrage aan de jacht werd vertroebeld door een ruzie over een jachttrofee die resulteerde in de dood van Meleager en zijn ooms.

Na de begrafenisspelen ter ere van Pelias wilde Atalanta ook worstelen. Hier won zij meer roem door van Peleus te winnen.

Ze bereikte genoeg zodat haar vader het haar vergaf geen zoon te zijn en haar toestond naar huis terug te keren. Toen zij eenmaal thuis was, probeerde hij voor haar een echtgenoot te vinden. Als ze zou weigeren, zou dat misschien wrevel opwekken bij haar vader. In plaats daarvan stelde zij een test voor. De succesvolle vrijer moest haar in een hardloopwedstrijd verslaan. Verliezende vrijers zouden door haar onthoofd worden. Omdat Atalanta een van de snelste stervelingen was, was dit voldoende om haar maagdelijkheid te verzekeren.

Een tijd lang werkte dit. Sommigen zeggen dat ze de kansen gelijkmaakte door wapens te dragen terwijl ze rende. Anderen zeggen dat ze de vrijers een voorsprong gaf van een halve afstand. In elk geval stapelden de koppen zich op.

Melanion (of, volgens anderen, Hippomenes) werd verliefd op haar. Hij wist dat hij niet snel genoeg was om de race te winnen. Dus deed wat veel gefrustreerde minnaars hadden gedaan. Hij bad tot Aphrodite voor hulp. Aphrodite heeft een zwakke plek voor minnaars en is bezorgd over diegenen die de liefde in die mate afwijzen als Atalanta deed. Aphrodite gaf Melanion drie gouden appels en een plan. In ruil daarvoor moest Melanion een offer aan Aphrodite brengen.

Melanion begon de wedren met Atalanta met de appels in zijn hand. Toen Atalanta hem inhaalde, wierp hij de eerste appel bij haar voeten. Deze magische gouden appel was onweerstaanbaar voor Atalanta. Ze stopte om hem te pakken, erop vertrouwend dat ze hem nog kon inhalen. Spoedig was ze weer naast Melanion. Hij wierp de tweede appel, deze keer aan de zijkant van de weg. Weer verloor zij tijd met het oprapen van de appel. Toen ze hem weer inhaalde, was de finish dichtbij en het oprapen van de derde appel kostte haar de race.

Ondanks haar tegenstand scheen het huwelijk met Melanion Atalanta te bevallen. Melanions vreugde was zo groot dat hij volledig zijn verplichting vergat om een offer aan Aphrodite te brengen. Zoals gewoonlijk als men de goden beledigde, was de straf zwaar.

Aphrodite wachtte totdat Melanion en Atalanta een heiligdom passeerden, mogelijk een voor Zeus. Ze trof hen toen met een onweerstaanbaar verlangen. Melanion nam Atalanta mee in het heiligdom en sliep met haar. Op dit moment veranderde de boze godin hen in leeuwen. Dit werd door de Grieken als bijzonder poetisch beschouwd omdat zij geloofden dat leeuwen alleen met luipaarden paarden.

Er is nog een geheim rond Atalanta. Ondanks haar maagdelijkheid had zij een zoon - Parthenopaeus. De vader is onbekend. Melanion en Meleager zijn gesuggereerd, maar beide waren slechts kort bij Atalanta. Ares is ook als vader genoemd. Uit verlegenheid met de situatie liet zij het kind achter op een berg. Het werd gevonden en grootgebracht en werd tenslotte een held.[Mythen]