Meleager


Meleager
Rom.(!) mozaïek, 4e eeuw nC, Halicarnassus (Brit.museum)
Zoon van Koning Oeneus van Calydon en Althaea. Zeven dagen na zijn geboorte verschenen de Parcae om zijn toekomst te voorspellen. Clotho en Lachesis voorspelden dat hij nobel en dapper zou zijn. Atropos waarschuwde dat hij zou sterven zodra een van de houtblokken in de haard volledig verbrand zou zijn. De waarschuwing begrijpend nam Althaea het houtblok uit het vuur, maakte het vuur uit en verborg het blok op een veilige plaats.

Toen hij nog erg jong was, vond men dat hij grote bekwaamheden had, alleen Heracles overtrof hem. Hij was de jongste van de Argonauten en volgens sommigen doodde hij de belangrijkste vijand van de Argonauten, Koning Aeetes van Colchis.

Nadat hij van zijn reis was teruggekeerd, trouwde hij met Cleopatra en kreeg een dochter Polydora. Zijn rustige leven was voorbij toen Artemis de vreselijke beer losliet in zijn vaderland. Hij kreeg natuurlijk een leidende rol bij het doden van de beer bij de gebeurtenis die bekend werd als de jacht op de Calydonische Beer die tot zijn dood leidde.

Er zijn twee versies van Meleagers dood. Allebei beginnen met een ruzie met zijn ooms over de berehuid. Om te begrijpen wat er gebeurde, is het noodzakelijk te weten dat Althaea getrouwd was met Oeneus om een bloedvete die generaties had geduurd, te beëindigen. Toen zijn ooms van moederszijde kwamen helpen met de beer, zal er nog veel spanning geweest zijn tussen hen en de Calydoniës en Althaea's broers. Spanningen die niet werden geholpen door de vreemde keus van Atalanta voor de jacht.

In de eerste versie leidde de ruzie over de prijs tot een nieuwe oorlog tussen de Curetes en Calydon. Dit bracht Meleager die familiebanden met beide partijen had, in een verschrikkelijke positie. Zonder zijn leiding zou Calydon verliezen. Zijn moeder deed een beroep op hem de stad te redden. Maar terwijl hij Calydon leidde, doodde hij zijn ooms. Het gevolg was dat zijn moeder hem vervloekte. Misschien door het houtblok te verbranden van het bezoek van de Parcae. Met of zonder de vervloeking doodden de Erinyen hem om het doden van zijn verwanten te wreken.

De meer romantische versie van zijn dood begint ermee dat Meleager de prijs aan Atalanta toekende omdat zij de beer het eerst verwondde. Het toekennen van de prijs aan een vrouw maakte de rest van het jachtgezelschap boos, maar de meesten zwegen. Maar zijn ooms vonden dat zij Meleager mochten zeggen wat hij moest doen. De ruzie begint en Meleager doodt zijn ooms. Bij het horen van de dood van haar broers door zijn handen, verbrandt zijn moeder het magische houtblok. Zoals voorspeld sterft Meleager. Althaea pleegt uit berouw zelfmoord. Hierop doodt Cleopatra zichzelf van verdriet.mythen