Oeneus

Oeneus (Οἰνεύς), legendarische koning van Calydon, in eerste echt gehuwd met Althaea, uit welke verbintenis o.a. Meleager en Deïanira geboren werden. Na de dood van Althaea huwde hij Periboea; uit dit huwelijk werd Tydeus geboren, de vader van Diomedes. Tegen het einde van zijn leven werd O. door zijn broer Agrius uit zijn rijk verdreven, maar Diomedes zorgde dat hij de heerschappij weer terugkreeg. Oeneus' naam (= wijnman) en het verhaal dat Deïanira's werkelijke vader Dionysus was, maken het niet onwaarschijnlijk dat O. oorspronkelijk een wijngod is geweest.

Lit. R. Hanslik (PRE 17, 2193-2204). [Schouten]


mythen