Achaeus


Achaeus (Ἀχαιός), mythologische figuur die als de eponymus van de Achaeërs gold. Van zijn genealogie bestonden verschillende lezingen. Hij zou vanuit Athene de Pelasgen in Argos onderworpen hebben.mythen