Laïus

Laïus (Λάιος), legendarische koning van Thebe, vader van Oedipus. Toen zijn vader Labdacus overleed, was L. nog een kind. Door Amphion en Zethus uit zijn vaderstad verdreven, werd hij op de Peloponnesus gastvrij opgenomen door koning Pelops. Op diens zoon Chrysippus werd L. zo hevig verliefd dat hij deze ontvoerde, waarop Chrysippus zelfmoord pleegde. L. keerde terug naar Thebe en volgde de inmiddels overleden Amphion op als koning. Pelops sprak echter een vloek uit over L. en zijn huis, welke in vervulling ging in Laius' gewelddadige dood door de hand van zijn zoon Oedipus, en in de verdere tragische lotgevallen van Oedipus en diens zonen. De echtgenote van L., de moeder van Oedipus, was Iocaste, door Homerus en anderen ook Epicaste genoemd.

Lit. O. Höfer (Roscher 2, 1800-1802). H. Lamer (PRE 12, 467-512). [Nuchelmans]

relief
Oedipus doodt zijn vader Laius.


mythen