Melampus

Melampus (Μελάμπους), legendarische zoon van Amythaon en Idomene, door de Grieken beschouwd als de eerste ziener en wonderarts. Zijn profetische gaven dankte M. aan slangen, die in zijn jeugd zijn oren wasten; sindsdien verstond hij de taal der vogels; Apollo vervolmaakte zijn zienersgave. M. genas Iphiclus van impotentie en kreeg diens vee, dat vervolgens als bruidschat fungeerde bij het huwelijk van M.' broer Bias met Pero, een dochter van Neleus. Hij genas ook de dochter van koning Proetus van waarzin en kreeg daarvoor samen met Bias tweederde deel van Argos. Hij huwde een der Proetiden, Iphianassa, en werd stamvader van een profetengeslacht, met Amphiaraüs als bekendste nazaat. Herodotus (2,48v) noemt M. de stichter van de Dionysusdienst in Hellas.

Lit. Odyssee 11, 285-296; 225-253. O. Wolf (Roscher 2, 2567-2573). J. Pley (PRE 15, 392-399). [Versnel]


mythen