Bias

Bias (Βίας), legendarische koning van Argos, zoon van Amathaon en Idomene, broer van de ziener Melampus, met wiens hulp hij zijn nicht, Neleus' dochter Pero, als echtgenote verwierf. Uit dit huwelijk sproot o.a. Talaüs, de vader van Adrastus. Toen Melampus de dochters van koning Proetus van hun waanzin genezen had, schonk Proetus de beide broers als beloning daarvoor ieder een derde deel van zijn rijk en een van zijn dochters. Melampus huwde Iphianassa, B. Lysippe, die hem een dochter Anaxibia schonk, die later de echtgenote van koning Pelias van Colchis werd.


mythen