Proetus

Proetus (Προῖτος), legendarische koning van Tiryns, zoon van Abas, koning van Argos. Door zijn tweelingbroer Acrisius uit Argos verdreven, werd hij koning van Tiryns. Later wist hij met behulp van zijn schoonvader Iobates, koning van Lycië, de troon van Argos terug te winnen; uiteindelijk echter liet hij deze toch weer aan Acrisius. P. nam Bellerophon gastvrij aan zijn hof op; zijn vrouw Stheneboea werd echter op de vreemdeling verliefd en toen Bellerophon niets van haar wilde weten, belasterde ze hem bij haar man. Deze durfde zelf niets tegen Bellerophon te ondernemen; hij loste de zaak op door hem naar zijn schoonvader Iobates te sturen. Hij gaf Bellerophon een brief mee, waarin hij Iobates verzocht hem te doden. P. kreeg drie dochters, die omdat ze Hera hadden geminacht, met waanzin werden geslagen. Later genas de arts en ziener Melampus twee van hen; de derde was inmiddels al gestorven. Volgens een andere versie was niet Hera, maar Dionysus de beledigde godheid.

Lit. G. Radke (PRRE 23, 125-133). [Schouten]


mythen