Meriones

Meriones (Μηριόνης), griekse held uit Homeryw Ilias, vriend en dappere wapenmakker van de kretenzische aanvoerder Idomeneus. M. doodde vele Trojanen en verwondde de trojaanse prins Deiphobus. Voor de nachtelijke verspiedingstocht van Diomedes en Odysseus gaf hij laatstgenoemde zijn boog, pijlenkoker, zwaard en helm mee. Samen met de beide Aiaxen verdedigde hij het lijk van de gesneuvelde Patroclus, dat hij met Menelaüs van het slagveld weghaalde. Bij de lijkspelen ter ere van Patroclus werd M. vierde in het wagenrennen, maar eerste in het schieten met pijl en boog.

Lit. Homerus, Ilias boeken 10, 13, 17 en 23. J. Krischan (PRE 15, 1031-1035). [Nuchelmans]


mythen