Idomeneus

Idomeneus (Ἰδομενεύς) van Kreta, legendarische kleinzoon van de kretenzische koning Minos, koning van Kreta en aanvoerder van de Kretenzers in de trojaanse oorlog, waaraan hij met tachtig schepen deelnam. De Ilias schildert hem als een reeds oudere man, die het echter durfde op te nemen tegen Hector en Aeneas en vele vijanden buiten gevecht stelde. Tijdens een storm op de terugreis zou I. beloofd hebben dat hij het eerste wat hij na zijn landing tegenkwam, aan Poseidon zou offeren; toen dit zijn eigen zoon bleek te zijn en I. nochtans zijn belofte wilde nakomen, zou hij uit Kreta verdreven en naar Italië gevlucht zijn.

Lit. Ilias 2, 645-652; 13, 210-505; 17, 605-625; 23, 450-498. P. Weizsäcker (Roscher 2, 106-108). W. Gundel (PRE 9, 906-909). [Nuchelmans]


mythen