Deïphobus

Deïphobus (Δηίφοβος), zoon van de trojaanse koning Priamus en Hecabe, een van de dapperste trojaanse helden in de oorlog tegen de Achaeërs; hij onderscheidde zich vooral bij de aanval op het achaeïsche scheepskamp. Volgens latere auteurs huwde D., nadat Paris in de strijd gesneuveld was, Helena. Bij de val van Troje werd hij door Menelaüs gedood en vreselijk verminkt. Vergilius laat hem aan Aeneas verschijnen bij diens bezoek aan de onderwereld en vertellen dat Helena zelf hem aan de vijand heeft uitgeleverd.

Lit. Wagner (PRE 4, 2404-2406). [Nuchelmans]mythen