Sciron

Sciron (Σκίρων), legendarische rover die de kustweg (Σκιρωνὶς ὁδός) van Athene naar Megara onveilig maakte. Volgens de gangbare versie van de sage dwong hij, gezeten op de naar hem genoemde rotsen (Σκιρωνιδὲς πέτραι) de voorbijkomende reizigers zijn voeten te wassen, maar terwiji zij dat deden, gaf hij ze een trap, zodat ze in zee terecht kwamen, waar ze door een grote schildpad verorberd werden.

Tenslotte zou de attische koning Theseus op diens reis van Troezen naar Athene de booswicht onschadelijk hebben gemaakt. In Megara hield men de gruwelverhalen over S. voor lasterpraat; hij gold er als een groot weldoener, die de kustweg had aangelegd. Over de afkomst van S. waren velerlei verhalen in omloop; meestal wordt hij Corinthiër genoemd en zoon van Poseidon of van Pelops.

Lit. O. Waser (Roscher 4, 1004-1014). M.-C. van der Kolf (PRE 3A, 537-544). [Nuchelmans]Sciron in gevecht met Theseus, door wie hij al verwond is. (Skyphos uit ca. 500 vC, Toledo Museum of Art)


mythen