Nortia

Nortia, etruskische godin met een tempel in Volsinii (Livius 7, 3, 7). Jaarlijks werd in de tempelmuur een nagel geslagen, zoals dit ook voor de tempel van Iuppiter Capitolinus te Rome overgeleverd is. Dit ritueel beoogde onheil vast te pinnen en onschadelijk te maken en aldus het lot voor het komend jaar vast te leggen. Vandaar werd N. reeds in de oudheid als lots- of geluksgodin getypeerd en met Fortuna geïdentificeerd.


Lit. G. Radke, Die Götter Altitaliens (Münster 1965) 232. H. S. Versnel, Triumphus (Leiden 1970) 273v. [Versnel]

Lijst van Namen