Talthybius

Talthybius (Ταλθύβιος), in de griekse sage heraut van Agamemnon. Hij wordt herhaaldelijk vermeld in de Ilias en speelt dikwijls een rol in griekse tragedies die hun stof aan de trojaanse sagenkring ontleenden. Op de afbeelding links staat Talthybius (Calyx krater uit ca. 470 vC, P.Getty Museum, Malibu).

Lit. O. Waser (Roscher 5, 37-42). V. Geisau (PRE 4A, 2088-2090). E. Paribeni (EAA 7, 588). [Nuchelmans]


mythen