Aegyptus

Aegyptus (Αἴγυπτος) is in de griekse sage eponieme heros van Egypte, zoon van Belus (zoon van Poseidon en Libya, koning van Egypte) en Anchinoë. Hij had vijftig zonen, die de vijftig dochters van A.' broer Danaüs, de Danaïden, ten huwelijk vroegen, maar door dezen aan de vooravond van de bruiloft of in de bruilofsnacht werden gedood.


mythen