Telchinen

Telchinen (Τελχῖνες), volgens de late en niet eensluidende overlevering een soort demonen, die in hoofdzaak op Rhodus woonden. Zij golden als voortreffelijke metaalbewerkers, die o.a. de drietand van Poseidon gesmeed zouden hebben. De T. waren ook zeer bedreven in magische practijken.

Ze waren de mensen niet welgezind, brachten met water uit de Styx en zwavel schade toe aan het gewas en hadden het 'boze oog'. Meermalen werden ze in verband gebracht met de Keren, Nemesis en de Tartarus.

Men wijst soms op overeenkomsten met de trollen uit de noordeuropese mythologie. Zeus en/of Poseidon hebben uiteindelijk de T. uit Rhodus verdreven. De dichter Callimachus noemt in de polemische proloog van zijn Aitia zijn literaire tegenstanders T.

Lit. P. Friedländer (Roscher 5, 236-243). H. Herter (PRE 5A, 197-224). [Schouten]


mythen