Euryalus

Euryalus (Εὐρύαλος), griekse eigennaam:

(1) Euryalus, zoon van Mecisteus, een van de Epigonen; hij nam ook deel aan de tocht van de Argonauten en was Diomedes' strijdmakker in de trojaanse oorlog.


(2) Euryalus, jonge trojaan die Aeneas naar Italië begeleidde, boezemvriend van Nisus, met wie hij in Vergilius' Aeneis (9, 176-449) een klassiek vriendenpaar vormt. Beiden sneuvelden tijdens een nachtelijke verspiedingstocht naar het kamp der Rutuliërs.


mythen