Deïdamia

Deïdamia (Δηϊδάμεια), legendarische dochter van Lycomedes, koning van het eiland Scyrus. Bij het uitbreken van de trojaanse oorlog zou Achilles door zijn moeder Thetis in het huis van Lycomedes verborgen en daar in meisjeskleren samen met D. en haar zusters opgevoed zijn. Het gevolg van dit samenzijn was dat D. moeder werd van een zoon, die Pyrrhus, later Neoptolemus, werd genoemd. Op de afbeelding wordt Deïdamia door een Centaur vastgepakt (Oostelijke fronton van de tempel van Zeus in Olympia (ca. 470 vC, Arch.Museum, Olympia)
mythen