Mopsus

Mopsus (Μόψος), naam van twee zieners uit de griekse sagen.

(1) Mopsus, zoon van Ampyx en de nimf Chloris, Lapithe die optrad als ziener bij de Argonauten en deelnam aan de caledonische jacht. Hij stierf in Libië aan een slangebeet.


(2) Mopsus, zoon van Apollo of Rhacius en Tiresias' dochter Manto, zou samen met zijn moeder het Apollo-orakel te Clarus (Klein-Azië) gesticht hebben. Bij een wedstrijd in de zienerskunst toonde hij zich de meerdere van Calchas; deze kon dit niet verdragen en pleegde zelfmoord. M. en Amphilochus werden gehouden voor de stichters van het orakel te Mallus in Cilicië, waar de naam M. in verschillende toponiemen voorkomt (Mopsuestia); toen M. en Amphilochus onenigheid kregen, zouden ze elkaar gedood hebben.

Lit. ad (1) en (2). G. Kruse (PRE 16, 241-243). O. Höfer (Roscher 2, 3207-3209). [Schouten]


mythen