Mopsuestia

kaartMopsuestia (Μόψου ἑστία, 'woonstede van Mopsus'), oude, vooral in de keizertijd welvarende stad in Cilicië, gelegen aan de Pyramus ca. 70 km ten oosten van Tarsus; thans Mis(s)is. In 325 nam bisschop Macedonius van M. deel aan het concilie van Nicaea. De meest bekende bisschop van M. was de theoloog Theodorus (392-428). De opgravingen van H. Bossert en L. Budde (1955-1960) hebben onder meer een oudchristelijke basiliek met prachtige mozaïeken aan het licht gebracht (zie onder). Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden onder) staat voor M. Mompsistea.


De ark van Noach wordt omgeven door (mozaïek uit de 4e eeuw nC).

Lit. W. Ruge (PRE 16, 243-250). L. Guerrini/C. Bertelli (EAA 5, 207-209). - H. von Aulock, Die Münzprägung der kilikischen Stadt Mopsos (Archäologischer Anzeiger 1963, 231-278). [Bartelink/Nuchelmans]


Kaart