Ate

Ate (Ἄτη), dochter van Zeus en Eris, de personificatie van verdwazing of geestelijke verblinding die de mens tot ondoordachte daden brengt. Volgens Hesiodus (Theogonie 230) is A. een zuster van wetteloosheid.

Een uitgebreide allegorie vinden wij bij Homerus (Ilias 19,91-133): A. had ook Zeus misleid, maar deze heeft haar gegrepen en naar de aarde geslingerd. Daar gaat ze met zachte schreden rond over de hoofden der mensen. De Λιταί (Smeekbeden) volgen haar om haar werkzaamheid minder noodlottig te doen zijn (Ilias 9, 502-512). Soms straft A. zelf het door haar verwekte kwaad.

Lit. F. Wernicke (PRE 2, 1898-1901). Sybel (Roschel 1, 668v). J. Stallmach, Ate (1950). [Bartelink]mythen