Ops

muntOps, oudromeinse godin wier functie niet helemaal duidelijk is; waarschijnlijk was ze een oogst- en vruchtbaarheidsgodin. Haar eredienst stond in nauw verband met die van de vegetatiegod Consus en met die van Saturnus; toen deze laatste gelijkgesteld werd met Cronus, werd O. geïdentificeerd met Rhea. De feesten van O. waren de Opiconsivia op 15 augustus en de Opalia op 19 december; haar titels waren Consiva en Opifera. De oudste aan Ops gewijde cultusplaats was een klein heiligdom in de Regia; verder had ze een tempel op het Capitool en een op het Forum Romanum.


Lit. G. Rohde (PRE 18, 749-758). - P. Stehouwer, Étude sur Ops et Consus (Diss. Utrecht, Groningen 1956). P. Pouthier, O. et la conception divine de l'abondance dans la religion romaine jusqu'à la mort d'Auguste (Paris 1981). [Schouten]


Lijst van Namen