Consus

Consus, oud-romeinse godheid, tot wiens eer op 21 augustus en 15 december een Consualia-feest gevierd werd, waarschijnlijk in verband met de beëindiging van de oogst resp. van de inzaai van het graan. Men veronderstelt dat C. oorspronkelijk de god van de geborgen veldvruchten was. Omdat op zijn feest paarderennen werden gehouden, werd hij met Ποσειδῶν ἴππιος geïdentificeerd. Hij had een ondergronds altaar in de Circus Maximus en sinds 272 vC een tempel op de Aventijn.

De Consualia werden na drie dagen, op 25 augustus en 19 december, gevolgd door de Opiconsivia resp. de Opalia ter ere van de godin Ops. Tijdens de Consualia zou de sabijnse maagdenroof plaats gevonden hebben.


Lit. Aust (PRE 4, 1111v, 1147v). G. Wissowa (Roscher 1, 924vv). - P. Stehouwer, Étude sur Ops et Consus (Diss. Utrecht, Groningen 1956). [Nuchelmans]


Lijst van Namen