Regia

Regia (domus), ambtszetel van de pontifex maximus en tevens diens archief. Het gebouw, dat zijn naam ontleende aan de woning van de vroegere romeinse koningen, lag aan de Sacra Via aan het oosteinde van het romeinse Forum, tussen de latere tempel van Antoninus en Faustina en die van Vesta. Een ouder rechthoekig gedeelte - fundamenten uit 390 en 148 vC werden teruggevonden - bevatte het heiligdom van Ops Consiva en het sacrarium Martis met de heilige schilden en lansen en het archief (annales). Hier werden ook de zittingen van het collegium pontificum gehouden.
Van Gnaeus Domitius Calvinus (36 vC) stamt de herbouw van de in 148 en 147 vC afgebrande regia, die hij liet uitbreiden met een direct aan de Sacra Via gelegen driehoekige uitbouw in marmer; dit verklaart de huidige trapeziumvorm van het geheel. (Rechts op de foto hieronder)
Dat de fasti consulares aan zijn muren waren bevestigd, wordt door Degrassi bestreden. De regia verloor haar betekenis, toen Augustus de zetel van de pontifex maximus overbracht naar de Palatijn.


Lit. A. Rosenberg (PRE 1 A, 465-469). - G. Lugli, Roma antica. Il centro monumentale (Rome 1956). E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom 2 (Tübingen 1962) 264-267. M. Grant, The Roman Forum (London 1970). [A. J. Janssen]


Register Kaart