Tellus

Tellus, de oudromeinse agrarische godin van de aardbodem, pendant van de griekse Gaia/Ge. Aan T. werd een drachtig dier (koe, zeug) geofferd bij het zaaifeest (Sementivae) eind januari, in de kiemtijd bij de Fordicidia (15 april) en kort vóór de oogst. De correlatie tussen aarde en graangewas geeft de taakverdeling weer tussen Tellus en Ceres. Tellus' cultus is veel ouder dan de tempel die haar in 268 vC bij een aardbeving werd beloofd en op de Esquilinus gebouwd. Sporen van verering zijn schaars, omdat T. in Augustus' tijd verdrongen werd zowel door Ceres als vooral door Terra Mater, die naar oorsprong als een late romeinse repliek van Demeter geldt. T. wordt voorgesteld tronend met scepter en offerschaal ofwel liggend, gesluierd en bekranst met aren en vruchten, soms met cornucopia (hoorn des overvloeds). De bekendste afbeelding van Tellus is te vinden op de wand van de Ara Pacis.


Lit. G. Wissowa (Roscher 5, 331-345). St. Weinstock (PRE 5A, 791-806). N. F. Parise (EAA 7, 725 v). - A. Dieterich, Mutter Erde (Leipzig 1905, 1967). G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer² (München 1912) 191-195. Fr. Altheim, Terra Mater (Giessen 1931). G. Radke, Die Götter Altitaliens (Münster 1965) 298 v. T. Gesztelyi, The Cult of Tellus-Terra Mater in North Africa (Acta Classica Universitatis Debrecensis 8, 1972, 75-84). [Sanders]


Lijst van Namen