Hyperboreeërs

Hyperboreeërs (Ὑπερβόρειοι, letterlijk 'voorbij de noordenwind wonenden'?), legendarisch volk dat door de Grieken in het uiterste noorden gelocaliseerd en zeer hoog geacht werd. Het grootste deel van de antieke berichten over de H., die het eerst door Hesiodus genoemd worden, berust ongetwijfeld op fantasie; Herodotus (4, 32-36) twijfelde aan hun werkelijke bestaan. Ze zouden een vreedzaam, vroom en vrolijk volk geweest zijn, onbekend met pijn, droefheid en onvrijwillige dood. Apollo zou in hun land de winter hebben doorgebracht, de lente en de zomer op de Parnassus. Naar verluidt, bereikten elk jaar wijgeschenken van de H. Apollo's heiligdom op Delus; deze werden echter niet door afgezanten persoonlijk bezorgd, maar via een soort estafettepost van stad tot stad naar het eiland gebracht. Pogingen om in deze en dergelijke verhalen een historische kern te onderscheiden, hebben niet tot een bevredigend resultaat geleid (vgl. Arimaspen).

Lit. O. Crusius/M. Mayer (Roscher 1, 2805-2841). R. Daebritz (PRE 9, 258-279). J. D. Bollen, Aristeas of Proconnesus (Oxford 1962). [Nuchelmans]


mythen