Bellona

munt 217 vCBellona (oorspronkelijk Duellona), oud-italische oorlogsgodin. Aan het begin en einde van een oorlog werd haar een offer gebracht. Volgens sommigen was B. van sabijnse oorsprong (gelijk te stellen met de sabijnse Neria). Appius Claudius Caecus, lid van de oorspronkelijk sabijnse gens Claudia, beloofde B. in 296 vC een tempel, die na 293 op het Marsveld in de buurt van de latere Circus Flaminius ingewijd werd. In deze tempel stonden ook de beelden van de voorouders van Appius Claudius. Omdat het heiligdom buiten het pomerium gelegen was, vergaderde de senaat hier als een triomftocht aan de orde was of om buitenlandse gezanten te ontvangen. Vóór deze tempel stond een fictieve grenspaal, de columna bellica. Ging in de eerste tijden van de republiek de pater patratus, de voorzitter van het priestercollege der fetiales, bij het begin van een oorlog persoonlijk naar de grens om een lans naar het vijandelijk gebied te werpen, in later tijd werd deze lans over de genoemde oorlogszuil geworpen (nog onder Marcus Aurelius).

B. werd soms gezien als een personificatie van de voornaamste eigenschap van Mars; waarschijnlijker is dat ze eerst sedert de keizertijd naar de griekse Enyo gemodelleerd werd.

In 92 vC veroverde Sulla Comana in Cappadocië, waar de hele bevolking de cultus van de godin Ma aanhing, die veel gelijkenis vertoonde met die van de Magna Mater. Spoedig kwam de cultus van Ma, die met B. gelijkgesteld werd (vgl. Caesar, Bellum Alexandrinum 66, 3), naar het westen. Hij zou echter niet voor de derde eeuw nC officieel erkend zijn. De priesters, Bellonarii of fanatici genaamd, voerden in de lente en in de herfst bij een ommegang wilde dansen uit, waarbij ze zichzelf verwondden (vgl. Tertullianus, Apologeticum 9, 10).


Lit. A. Procksch (Roscher 1, 774-777). E. Aust (PRE 3, 254-257). J. Waszink (RAC 2, 126-129). - G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer² (1912) 151v., 348-351. [Bartelink]


Lijst van Namen