Tyndareus

Tyndareus (Τυνδάρεως of -ρεος), legendarische koning van Sparta, echtgenoot van Leda en vader van Clytaemnestra, Helena en de Dioscuren; van de laatste twee echter was volgens een sterke overlevering Zeus de eigenlijke vader. Door zijn halfbroer Hippocoön werd T. uit Sparta verdreven, maar dank zij de hulp van Heracles kon hij op zijn troon terugkeren. Volgens Hesiodus zou hij eens bij het offeren Aphrodite vergeten zijn, waarop deze zijn dochters lichtzinnig en onbetrouwbaar maakte. Bij zijn graf in Sparta genoot T. goddelijke verering.

Lit. J. Schmidt (Roscher 5, 1388-1404). W. Aly (PRE 7A, 17021709). [Nuchelmans]


mythen