Clytaem(n)estra

Clytaem(n)estra (Κλυταιμήστρα, pas in latere tijd ook Κλυταιμνήστρα), legendarische dochter van Tyndareus en Leda, zuster van Helena en de Dioscuren, echtgenote van Agamemnon. De kinderen van Agamemnon en C. waren Iphigenia (of Iphianassa), Chrysothemis, Orestes en Electra (of Laodice). Tijdens Agamemnons veldtocht tegen Troje liet C. zich na lange tegenstand door Aegisthus verleiden. Samen vermoordde het tweetal Agamemnon bij diens thuiskomt, waarna het zeven jaar over Mycene en Argos heerste. Tenslotte namen Orestes en Electra wraak door beiden te doden. In Aeschylus' Agamemnon is C. ondanks haar snode daad een grootse, heroïsche figuur, in Sophoclew Electra en in die van Euripides is zij minder mannelijk en vertoont wekere trekken.

Op reliëfs en ceramiek, ook uit de tijd voor de drie grote tragici, vinden we meermalen scènes uit het leven van C. afgebeeld; op etruskische urnen en romeinse sarcofagen treffen we dikwijls voorstellingen van haar gewelddadige dood aan.

Lit. E. Bethe (PRE 11, 890-893). Höfer (Roscher 2, 12301245). L. Guerrini (EAA 2, 721-723). I. Düring, Klutaimestra - nhl1hw gyn1a. A Study of the Development of a Literary Motif (Eranos 41, 1943, 91-123). [Nuchelmans]Clytaemnestra wordt door Talthybius meegevoerd (Tekening van Pelike, Kunsthistorisches Museum, Wenen)mythen