Codrus

codrusCodrus (Κόδρος), legendarische koning van Athene, zoon van Melanthus. Laatstgenoemde, een nakomeling van Neleus en Nestor, zou door de Doriërs uit Pylus verdreven en door de laatste afstammeling van Theseus, Thymoetes, als zijn opvolger op de atheense troon aangewezen zijn. C. volgde zijn vader op en moest Athene tegen dorische aanvallen verdedigen. Toen hij vernam dat het orakel van Delphi de Doriërs de overwinning had toegezegd indien ze C. niet zouden doden, zocht en vond hij de dood, volgens sommigen doordat hij in de strijd sneuvelde, volgens anderen door verkleed het vijandelijke kamp binnen te dringen; aldus redde C. Athene. De Atheners vereerden hem als een heros. Volgens jongere bronnen was C. de laatste koning van Athene vóór de invoering van het archontaat; oudere bronnen kennen nog één latere koning, zijn oudste zoon Medon.

Lit. Lycurgus' rede tegen Leocrates 84-87. Scherling (PRE 11, 984-994). [Nuchelmans]mythen