Aegimius

Aegimius (Αἰγίμιος), legendarische stamvader van de Doriërs, zoon van Dorus, vader van Pamphilus en Dymas. In strijd geraakt met de Lapithen, riep hij de hulp van Heracles in en toonde na de overwinning zijn erkentelijkheid door Heracles' zoon Hyllus te adopteren. De drie zonen van A. gaven hun namen aan de drie dorische stammen.mythen