Libertas

muntLibertas, romeinse personificatie van de persoonlijke politieke vrijheid, later ook van de vrijheid van het romeinse gemenebest, genoot reeds in de 3e eeuw vC goddelijke verering. In 238 vC liet de consul Tiberius Sempronius Gracchus uit de opbrengst van boetes op de Aventijn een tempel ter ere van L. bouwen, waarin zijn zoon na de zege bij Beneventum (214 vC) een schilderij van het overwinningsfeest liet aanbrengen en die door keizer Augustus werd gerestaureerd. Van 119 vC tot in de late keizertijd werd L. dikwijls op munten afgebeeld, in de gestalte van een bekranste vrouw met een pileusmunt - de vilten muts die de slaven bij vrijlating droegen - in de hand. Beroemd zijn de munten die de Caesar-moordenaar Brutus in 43 vC liet slaan met het opschrift eid(ibus) mar(tiis) en met twee dolken en een pileus als symbolen.


Lit. G. Wissowa (Roscher 2, 2031-2034). Th. Kock (PRE 13, 101-103). W. Köhler (EAA 4, 614v). - Ch. Wirszubski, L. as a Political Idea at Rome During the Late Republic and Early Principate (Cambridge 1950). [Nuchelmans]


Lijst van Namen