Dryope

Dryope (Δρυόπη), legendarische dochter van de thessalische koning Dryops. Apollo benaderde haar in de gedaante van een schildpad, waardoor zij moeder werd van Amphissus, de tweede koning van de locrische stad Amphissa. Haar sterfelijke echtgenoot was Andraemon, de stichter van Amphissa. In een andere versie (o.a. bij Ovidius) is D. een dochter van koning Eurytus van Oechalia. Toen D. eens voor haar zoontje een lotusbloem plukte die oorspronkelijk de nimf Lotis geweest was, veranderde ze zelf in een boom.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 9, 324-393. [Nuchelmans]


mythen