Smintheus

Smintheus (Σμινθεύς, ook Σμίνθιος), epitheton van de god Apollo, dat zijn apotropaeïsche (kwaad afwerend) natuur specifeert als beschermer van de veldvruchten tegen de veldmuizen (σμίνθοι). Apollo S., reeds in de Ilias (A 39) genoemd, werd bijzonder vereerd in de Troas en op de eilanden voor de westkust van Klein-Azië. Op sommige plaatsen werd te zijner eer een feest gevierd dat de naam Σμίνθια droeg.

Lit. M. Nilsson, Geschiechte der griechischen Religion 1³ (München 1967) 534v. [Nuchelmans]


mythen