Rea Silvia

Rea Silvia, legendarische moeder van de tweelingbroers Romulus en Remus, de stichters van Rome. R.S., door de romeinse dichters gewoonlijk Ilia,'de Trojaanse', genoemd, was volgens de sage een dochter van Aeneas' nakomeling Numitor, koning van Alba Longa. Zij zou door haar oom Amulius, die Numitor onttroond had, tot vestaalse maagd gemaakt zijn om te voorkomen dat Numitor een nageslacht kreeg. R.S. werd echter door de god Mars verleid en, toen haar oom ontdekte dat zij zwanger was, door deze in de gevangenis geworpen. Hieruit werd ze bevrijd, volgens sommigen door haar nicht Antho, volgens anderen door haar zonen nadat dezen, volwassen geworden, Amulius verdreven hadden.

Mars benadert Rea Silvia (reliëf in Mus.Profano, Vatikaan).


Lit. O. Höfer (Roscher 4, 63-71). A. Rosenberg (PRE 1 A, 341-345). [Nuchelmans]

Lijst van Namen