Polyxena


offer
Polyxena (Πολυξένη), legendarische dochter van de trojaanse koning Priamus en Hecabe. Na de val van Troje verscheen de schim van Achilles aan zijn zoon Neoptolemus en gaf te kennen dat P., die zich onder de krijgsgevangen vrouwen bevond, op zijn graf geofferd moest worden. Neoptolemus voerde de opdracht uit. In de hellenistische tijd werd met deze geschiedenis, die reeds in de epische cyclus voorkwam, het verhaal verbonden dat Achilles verliefd geworden was op P.; deze zou hij tijdens de oorlog ontmoet hebben bij een bron waar hij haar broer Troilus verraste, of bij het loskopen van het lijk van Hector.

Links een deel van een Tyrrheense amfoor, gevonden in Italië gemaakt in Athene 565 vC., waarop Polyxena geofferd wordt (Brits Museum).

Lit. Euripides, Hecabe. Ovidius, Metamorfosen 13, 439-532. G. Türk (Roscher 3, 2718-2742). E. Wüst (PRRE 21, 1840-1850). [Nuchelmans]


mythen