Melanippe

Melanippe (Μελανίππη):

(1) legendarische dochter van Aeolus, de eponieme stamvader der Aeoliërs, en Hippe, een dochter van de Centaur Chiron. Door Poseidon verleid, werd M. moeder van Aeolus en Boeotus. Euripides maakte haar tot de hoofdfiguur van twee - grotendeels verloren gegane - tragedies, De wijze M. de De gekerkerde M.

In de eerste verzette M. zich tegen het voornemen van haar vader om de beide in een koestal ontdekte kinderen, die hij als boze voortekenen beschouwde, te verbranden en kwam haar moederschap aan het licht. De tweede gaf een geheel andere versie van de sage: M. werd om een of andere reden in Zuid-italië gevangen gehouden, haar zonen ontkwamen aan een aanslag op hun leven en bevrijdden hun moeder.

Lit. H. Stoll (Roscher 2, 2576v). - H. van Looy, Zes verloren tragedies van Euripides (Verhandelingen Koninklijke Vlaamse Akad., Klasse der Letteren 26, 1964, nr. 51) 185-304.


(2) Melanippe, een Amazone, zuster van Hippolyte. [Nuchelmans]


mythen