Endymion

reliefEndymion (Ἐνδυμίων), in de griekse mythologie een schone jongeling, zoon van koning Aëthlius van Elis en Calyce. E. werd bemind door de maangodin Selene (in andere versies door Artemis), die 's nachts van haar wagen steeg om haar geliefde in slaap te kussen. Op zijn of Selenes verzoek verleende Zeus E. een eeuwige jeugd en dompelde hem in een eeuwige slaap op de berg Latmus in Carië (volgens anderen ergens op de Peloponnesus); Selene bleef hem daar bezoeken en schonk hem vijftig dochters. Het graf van E. zou zich in Olympia of aan de voet van de Latmus hebben bevonden. Voorstellingen van de slapende E. in gezelschap van Selene of Artemis komen vowal voor op muurschilderingen (o.a. in de Casa di Sirico te Pompeii) en op sarcofagen. Zelden is E. zonder minnares afgebeeld, zo bijv. op een fraai reliëf in het Museo Capitolino te Rome. Het samenzijn van E. en Artemis was een geliefd thema voor de schilders van de baroktijd (o.a. Tintoretto, Rubens, Van Dyck). J. Keats wijdde aan de jongeling zijn beroemde gedicht E.

Lit. L. vom Sybel (Roscher 1, 1246-1248). E. Bethe (PRE 5, 2557-2560). H. Sichtermann (EAA 3, 336v). - N. vom Mossolow, E. (Diss. Berlin 1946). E. Le Comte, E. in England. The Literary History of a Greek Myth (New York 1944). [Nuchelmans]


mythen