Dardanus

Dardanus (Δάρδανος), legendarische zoon van Zeus en Atlas' dochter Electra, gold als de stamvader van de Dardani en de Trojanen. Van de verhalen over zijn levensloop waren talrijke versies in omloop, waarvan de kern neerkomt op het volgende. D. was gehuwd met Chryse, die bij haar huwelijk een palladium, een houten z.g. uit de hemel gevallen beeld van Athene, meegekregen had. Van het eiland Samothrace stak D. op een vlot over naar Klein-Azië. Daar stichtte hij aan de voet van het Idagebergte op land dat hij van de inheemse koning Teucer gekregen had, de stad Dardania. Tevens huwde hij ten tweeden male, nu met een dochter van Teucer, en verwekte bij haar een zoon Erichthonius, die op zijn beurt de vader van Tros werd. Dardanus' nakomelingen brachten het palladium naar Troje. Dit beeld zou Odysseus later geroofd hebben, waardoor volgens de voorspellingen Troje tot de ondergang gedoemd was. Volgens een andere versie, die ook Vergilius (Aeneïs 3, 167-171; 7, 205-211; 8, 134-137) volgt, stamde D. uit Italië.

Lit. Ilias 20, 213-241. Thraemer (PRE 4, 2158-2179). [Suys-Reitsma]


mythen