Palladium

Palladium (Παλλάδιον), in de griekse mythologie naam van het cultusbeeld van de godin Pallas Athene dat oorspronkelijk in het bezit van de stad Troje was en daar in de Athene-tempel op de burcht stond opgesteld. Het bezit van het P., dat uit de hemel gevallen zou zijn, waarborgde het voortbestaan van de stad. Volgens een traditie die niet in Ilias en Odyssee vermeld wordt, stalen de Grieken Odysseus en Diomedes het beeld uit de tempel en maakten daardoor de val van Troje mogelijk.

diomedes en palladiumOver de lotgevallen van het P. na de verwoesting van Troje bestonden vele uiteenlopende verhalen: volgens sommige bleef het in het bezit van Diomedes, volgens andere werd het aan Agamemnon geschonken, die het in Argos opstelde; de atheense traditie vertelde dat Athene in het bczit van het beeld was gekomen doordat de Athener Demophon, die aan de trojaanse expeditie had deelgenomen, het van Diomedes in bewaring had gekregen maar niet had teruggegeven. Volgens de romeinse overlevering wist de Trojaan Aeneas het bij zijn vlucht uit de brandende stad mee te nemen naar Italië, waar het later in de Vesta-tempel op het Forum Romanum stond (Odysseus en Diomedes zouden slechts een kopie buitgemaakt hebben). Zo construeerde elke stad die daaraan behoefte had, een aetiologische sage waarmee haar aanspraken op het echte P. gestaafd konden worden.


Lit. L. Ziehen/G. Lippold (PRE 18, 2 (3), 171-201). [Nuchelmans]


Register