Dardani

Dardani (Δάρδανοι), naam van twee volksstammen:

(1) Dardani, in de Ilias een stam die met de Trojanen een eenheid gevormd schijnt te hebben. Bij latere dichters is D. een synoniem van Trojanen.


kaart(2) Dardani, oorlogszuchtige thracisch-illyrische volksstam in het zuidoosten van het vroegere Joegoslavië. Vanaf de 4e eeuw vC bezorgden ze door hun rooftochten de koningen en de romeinse stadhouders van Macedonië grote last, totdat ze ca. 30 vC definitief door de Romeinen onderworpen werden. Hun gebied werd bij de kort daarna opgerichte provincie Moesia gevoegd. Het administratieve en militaire centrum van de D. was Scupi (Σκοῦποι, thans Skopje), dat eerst een municipium en op het eind van de 1e eeuw nC een colonia werd. Vele D. deden in later eeuwen dienst in de romeinse legers. Vanaf keizer Diocletianus vormde hun gebied een afzonderlijke provincie Dardania.


Lit. C. Patsch (PRE 4,2155-2137) [Nuchelmans]Kaart