Silvius

Silvius, legendarische zoon van Aeneas en Lavinia, stamvader van de koningen van Alba Longa, doordat hij Aeneas' andere zoon Ascanius, na diens dood, op de troon van Alba Longa opvolgde.


mythen