Euphemus

Euphemus (Εὔφημος), legendarische zoon van Poseidon en Tityus' dochter Europa, een van de stuurlieden der Argonauten. Toen dezen op de kust van Libië strandden, moesten zij hun schip dragen tot het Triton-meer. Daar ontmoetten ze de god Triton, die aan E. een kluit aarde gaf als onderpand dat zijn afstammelingen over Libië zouden heersen. De kluit viel echter in zee en er groeide het eiland Thera uit. Dit werd gekoloniseerd door Theras, een afstammeling van E. Later werd van Thera uit een griekse kolonie naar Cyrene in Libië gezonden. [Suys-Reitsma]


mythen